De kogel is definitief door de kerk, want het bericht is officieel naar buiten gebracht dat er geen nieuwe mobiele telefoons meer op de markt zullen verschijnen van Blackberry. Dit bericht komt dus vlak nadat Blackberry nog een laatste mobiele telefoon heeft gelanceerd in de vorm van de Blackberry Z30. Blackberry fans zullen het hier voorlopig mee moeten doen, want Blackberry heeft dus bekend gemaakt dat er van hen op het gebied van het produceren van mobiele telefoons even niks meer verwacht hoeft te worden. Blackberry gaat intern in het bedrijf namelijk een aantal grote veranderingen doorvoeren die noodzakelijk zijn geworden door de zwaar tegenvallende cijfers, zoals ook al in dit bericht te lezen was.

Hervorming Blackberry kost veel mensen hun baan

Bij een bedrijf dat verlies maakt is het bijna onontkomelijk dat er ook ontslagen vallen en dat is in het geval van Blackberry helaas niet anders. Zo’n viereneenhalf duizend mensen zullen het schip moeten ruimen bij Blackberry en hiermee wil het bedrijf dus flink wat geld gaan besparen. Na de grote verliezen die het tot nu toe in het jaar 2013 heeft moeten incasseren is dat ook niet heel erg vreemd. Wat we exact van Blackberry kunnen gaan verwachten in de toekomst is nog niet geheel duidelijk.